Bilen är miljöbov, inte bostaden

 

Hammarby Sjöstad är fullt av bilar som släpper ut stora mängder koldioxid, den här bilen på Sickla Udde hade svårt att hitta en parkeringsplats. Bilen släpper ut lika mycket koldioxid som uppvärmning av fem lägenheter i huset bakom. FOTO: Lars Backhans

 

Att få ha sin dyrgrip, bilen, i närheten av bostaden ses ofta som en självklarhet. I första etappen i Hammarby Sjöstad, Sickla Udde, valde man att göra färre parkeringsplatser än normalt vilket gör det svårare att hitta parkeringsplats på gatan. Det talas ofta om parkeringseländet. Visst vet bilägarna, innerst inne, att deras bilar släpper ut stora mängder koldioxid, men samtidigt är de väldigt stolta över sin nya BMW eller Mercedes. Bilarna är lika mycket statussymboler som färdmedel. Vi älskar våra bilar och när de ifrågasätts så säger vi att det snart kommer ny teknologi som gör att bilarna inte alls släpper ut så mycket koldioxid. Dessutom har många svårt att föreställa sig en livsstil utan bil, vilket skapar rädsla och aggressioner. Hur ska man ta sig till jobbet? Politiker vet att det går att fiska väljare genom att lova mer parkeringsplatser. De gör det genom att styra över parkeringstalen, dvs kvoten mellan parkeringsplats och bostad.

Ett parkeringstal anger kvoten mellan bil och bostad. Ett tal på 1,0 betyder att det måste byggas minst en parkeringsplats per bostad. En obetydlig siffra kan tyckas, men den har en stor betydelse för hur våra städer ser ut. Ju högre parkeringstal, ju mer bilar får vi in i våra städer.

En annan aspekt som glöms bort med parkeringstalet är att det är direkt kopplat till mängden koldioxid som släpps ut. Ett parkeringstal på 1,0 genererar 3 ton koldioxid per nyproducerad bostad - minst- eftersom parkeringstalet är ett minimital. Politikerna väljer själva utsläppen i våra städer via parkeringstalen.

Diagram. Utsläpp av koldioxid per år från bilar beroende på olika parkeringstal, som referens visas utsläpp från en ljus lägenhet i Hammarby Sjöstad. Den blå tunna linjen längst ner representerar lägenheten. Dess koldioxutsläpp är baserat på en 70m2 lägenhet som förbrukar 140kWh/m2 köpt energi per år (Boverket tillåter 110kWh/m2). Uppvärmningen kommer från fjärrvärme i området som släpper ut 0,07 kg CO2/kWh.

 

Den ljusblå linjen i diagrammet visar utsläpp av koldioxid från en bostad i Hammarby Sjöstad som inte följer BBRs nya krav. Varför visar jag något som är förbjudet av Boverktet? Jo, för att visa på hur lite koldioxid en ljus uppglasad lägenhet i Hammarby Sjöstad släpper ut. Lägenheten i exempelet släpper ut ca. 600kg koldioxid per år. Att försöka minska koldioxidutsläppen från den bostaden är inte så lätt. Fönster måste minskas, väggar måste plastas in. Och när man gör dessa åtgärder förändrar man bostaden så att den förlorar de kvaliteer vi uppskattar som ljus, rymd och frisk luft. I bästa fall sparas några hundra kilo koldioxid per år genom dessa åtgärder. Jämför vinsten från att minska parkeringstalet: en sänkning med parkeringstalet med 0,5 ger 1500kg CO2 i besparing. Att jobba med parkeringstal kan ge en tiofallt större effekt jämfört med att försöka korrigera bostäder.

Jag är säkert inte den förste som undrar varför våra politiker vill ha så höga parkeringstal. Är vår kärlek till bilen så stor att vi bortser från dess miljöpåverkan? Och varför värdesätter vi inte våra bostäder lika högt som bilen? Värdet på den svenska bostaden motsvarar ofta den köpta energin den förbrukar, varken mer eller mindre. Nyligen presenterades en undersökning från KTH (Nils Brandt med flera) där man hade studerat Hammarby Sjöstad och dess miljömål. Det konstaterades från undersökningen att bostäderna förbrukade för mycket köpt energi och att detta var ett problem. Tyvärr hade ingen bemödat sig om en djupare analys och tagit reda på vilken energikälla som används för uppvärmning av husen i fråga. Ett litet steg längre i resonemanget hade lett fram till motsatta slutsatser, att husen faktiskt var miljövänliga. Dessutom bör vi ställa de mätvärden vi kommer fram till mot de sk omätbara värdena som finns i en bostad, som de boende i slutändan kommer att uppleva. Ljusföringen i bostaden. Rumshöjer och proportioner på rum. Kontraster mellan ljusa och mörka rum. Rumssamband. Material. Dialogen mellan de som passerar på gatan och de boende. Arkitekturen. Om vi bara bedömer bostäder efter till exempel mängden köpt energi per kvadratmeter och år så kommer vi att sänka den svenska bostaden snabbt.

Kan vi sätta en siffra på hur mycket koldioxid som är okay att släppa ut för en bil respektive en bostad? Anta att bilen fick släppa ut lika mycket som bostaden i exemplet ovan, ca. 600kg koldioxid per år. Då skulle vi minska våra koldioxidutsläpp kolossalt mycket och samtidigt skulle vi kunna bo i ljusa vackra lägenheter. Men detta kräver en livsstilsförändring och det är vi inte beredda att göra.

Höga parkeringstal har många nackdelar. Förutom de farliga utsläppen så fördyrar de bostäderna. Med ett parkeringstal på 1,0 ska ett bostadshus med 100 lägenheter ha 100 parkeringsplatser (som ett minimum). Parkering på gatan är ofta begränsad och reserverad för gästparkering, resultatet blir som regel ett parkeringsgarage under huset. En tumregel säger att en bil i ett garage inte bör använda mer än 30m2 för att garaget skall anses effektivt. Med ett parkeringstal på 1,0 får huset med 100 bostäder ett garage på 3000m2. Varje bostadsköpare får betala för 30m2 garageutrymme oavsett om bostadsköparen har bil eller ej. Ju högre parkeringstal desto dyrare bostäder.

Dags att tänka om. Parkeringstalen fördyrar bostäder och gör bostadområden till miljöbovar. Parkeringstalen bör ange ett maxvärde för antal bilar per bostad, inte ett minvärde. Bilarnas koldioxidutsläpp måste regleras. Och sist men inte minst måste vi sänka parkeringstalen i våra bostadsområden.

Jag utmanar sveriges stadsplanerare och politiker att forma det första bostadsområdet där bilarna släpper ut lika lite koldioxid som de vackra bostäderna ute på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad.

Vad tycker ni som läser det här? Är det för mycket parkeringsplatser i nybyggda bostadsområden?

kommentarer

En stor del av bilens miljöboveri är att genom att finnas (rent fysiskt ta plats) tvingar den oss alla att vara lite längre ifrån varandra än utan just den bilen.

Självklart måste bilar få finnas, men bara genom att vara många så krävs det extra plats för bilarna, som då motiverar att man har en bil för att ta sig över de stora avstånden, och eftersom den bilen också måste stå någonstans så hamnar allt lite längre ifrån allt annat, så det behövs fler bilar...

Bra inlägg och bra arbete! Nyttigt för debatten att kunna relatera till bilismens problematik.

Men vi måste sluta använda begrepp som "bostadsområden". På något sätt avdramatiserar begreppet de negativa effekter som funktionssepareringen har för det hållbara samhället. Framförallt om vi själva uppmanar kommuner och byggherrar till bygge av "bostadsområden".

RWA

Fin uträkning! Vad har du för källor för utsläpp per bil och per bostad? Det närmaste jag kan komma är Sika/Trafikanalys rapport Fordon 2009 avsnitt 4.2 och 4.3, men det gäller bara nya bilar.

Byggreglerna utreds och diskuteras för fullt just nu så det vore bra med lite aktuella uppgifter och källor.
http://www.yimby.se/2013/01/forenklade-byggregler--me_1402.html

Hej på er!
Jag skulle vilja återkomma till ursprungsfrågan: "Bilen är miljöbov, inte bostaden"
Jag delar helt Martin Jacobsson åsikt kan vi hitta alterativa bränsen som el, gas m.m. till våra bilar så behöver inte bilen tvunget utgöra något hot för vår miljö. I stället bör man ställa högre utsläpps krav på bilarna men också se hela utsläppsbilden och inte enbart fokusera på bilen. Felet med bilen idag är dess förbränningsmotor och inte dess funktion. Bilar kommer vi behöva om vi inte alla ska tvingas bo i en tät stadsniljö där goda gemensamma kommunikationer finns.
I ett land som Sverige är bilen avgörande för att vi ska kunnna ta del av vårt vackra glesbefolkade landskap och kunna bo så nära naturen som många av oss vill.

Sven

Ett passivhus bygger sin uppvärmning på värmeväxling av till och från-luft. Den sker via ett fläktaggregat och ett FTX system. Värmen sprids ut i huset via ventilationskanaler. Den här principen av luftvärme är svår att driva på annat sätt än el. Men det här räcker inte för att klara uppvärmningen under vintern. Alla passivhus i Sverige kräver extra tillförd värme och det sker vanligtvis med elvärme som värmer upp till-luften. Dessutom behöver vatten värmas på vintern vilket man också gör med el, en ordinär varmvattenberedare. Att värma vatten kan man ju använda fjärrvärme till, men det blir dyrt. Om man dessutom börjar sätta in radiatorer (med fjärrvärme) för tillskottsvärme så kan man fråga sig vad man ska ha hela fläktsystemet till. Hela idén med passivhuset faller då.

Vi har den mest miljöovänliga produktionen av el under vintern. Att bygga hus som värms upp med el belastar såklart elnätet ytterligare och kräver mer miljöovänlig el, marginalel. Om vi listar ut ett sätt att göra miljövänlig el i Sverige på vintern så vore situationen annorlunda. Kärnkraft räknar inte jag som miljövänlig.

FÖRSÖK ???

Vadå försök att värma passivhus med fjärrvärme? Vad menar du? Skulle det inte gå att värma ett passivhus med fjärrvärme?
Vet inte hur de lyckas? Du går ut med påståendet att passivhus är så dåligt och vet du inte hur det går att värma det med fjärrvärme !!! Säger inte det sig själv? Det blir varmt ! Mindre fjärrvärme behövs pga av isolering och återanvändning av
värmen som släpps ut . Eller har jag missat något.

Är det något som säger att man bara FÅR använda sig av elvärme för att värma upp sagda hus??

Av en händelse var det en artikel om passivhus i Sydsvenskan igår. Där stod det vanliga som jag läst förut bla bla bla
men sedan listade man 18 olika sätt att värma upp eller tillföra värme till ett hus. 18 !!!! Eftersom det var en vanlig
dagstidning som skrev så tar jag för givet att de har glömt någon eller några. Men arton (18 ). Kom just på en metod de missat. Ha där ser man.
Om man nu skulle ha undersökt hur alla dessa sätt fungerar i ett passivhus och kommit fram till att ALLA sätt fungerar sämre i ett passivhus än i ett mer vanligt hus DÅ kanske det blir intressant att titta närmare på. Men det tror jag inte man har.

Sedan vad gäller primär energi. Hur långt tillbaka är du beredd på att gå i kedjan vad gäller fjärrvärme?

Föresten är koleldade kraftverk i Polen det enda sätt som vi i Sverige får el? Och eftersom vi har haft en rätt
bred diskussion här så påstår du indirekt dessutom att alla andra länder också får sin el från koleldade kraftverk i Polen eller möjligen något annat land. Om man nu läser in lite mer i vad då säger.

Kul föresten att vansinnes tillbyggnaden av Asplunds bibliotek inte verka bli av. Skönt att någon tog sitt förnuft till fånga och sågade skiten.

Godnatt !!!!

Visst görs det försök att värma passivhus med fjärrvärme, vet inte hur lyckade de är? Det är bättre att bara göra ett välisolerat hus och värma den med fjärrvärme, alltså slopa hela FTX grejen med ventilationskanaler till varje rum, alltså bygga ett lågenergihus.

Köpt energi är den energi som husets ägare köper, eller får levererad till bostaden. Elräkningen. Primärenergi är precis som du säger längre tillbaka i kedjan. Hur mycket energi går det åt att elda med kol för att tillverka ström som sedan transporteras från Polen till Sverige för att levereras till passivhuset...

Men då är det ju den mängd som energi som passivhusen förbrukar och inte den som de släpper ut.

Om vi ritade hus som vi alltid gjort skulle världen bli förfärligt tråkig. Vi skulle inte kunna lära oss

något av Gaudi, FLW, Aalto, Z Hadid, Steven Holl mfl. Vem vill vara arkitekt då????

Om värme.

Men om vi då värmer upp passivhusen med fjärrvärme är inte problemet löst då. För då måste väl

passivhuset vara mer miljövänligt??

Du förvirrar mig med några andra begrepp. Du skriver köpt energi eller primär energi. Är det ngn skillnad?

Primär energin kan väl vara köpt? För du definierar själv primärenergiåtgången som den energi det går åt att

tillverka respektive energiform.

Sedan säger du att primär energin är lika viktig som den köpta energin. Återigen blir jag förvirrad är det du eller

jag som är snurrig. Primär energin är ju inte någon annan typ av energi det är ju bara en fråga om hur långt tillbaka

i tillverkningsprocessen man vill gå!! Eller ??

Självklart måste vi diskutera saker och ting för att lära oss annars kör vi ju bara på i gamla hjulspår. Men oftast är det lättare att följa gamla koncept. Att rita huset som man alltid gjort.

Det där med energi är inte så enkelt. Inte för mig heller men jag försöker hänga med.

Ang. passivhus.
Den energi som mäts och redovisas när man pratar hus är oftast den köpta energin, för passivhuset är det den mängd energi som står på elräkningen i brevlådan. Den köpta mängden kWh för att värma upp ett passivhus är oftast lägre än om man jämför med ett hus uppvärmt med till exempel fjärrvärme. Men om man jämför primärenergiåtgången, dvs den mängd energi det gått åt att tillverka el respektive fjärrvärme så förlorar nästan alltid elen. Det går åt mycket energi att tillverka el på vintern i Sverige! Dessutom är den svenska elproduktionen på vintern inte direkt miljövänlig, vi importerar t ex kolkraft. Allt beror alltså på vilken typ av energi du mäter. Köpt energi eller primär energi. För mig är primärenergin minst lika viktig som den köpta energin.

Jag har nuddat vid ämnet ett flertal tillfällen.

http://www.godbostad.org/artikel/hus-utan-v%C3%A4rmesystem-sanning-eller...
http://www.godbostad.org/node/113

Lars,

Jag förstår inte?? Det är möjligt att jag tar dina ord för bokstavligt, det har ju hänt förr, men hur kan ett välisolerat hus släppa ut mer energi än ett som är uppvärmt med olja. För det är vad du säger/skriver.
Menar du inte som du senare säger att passiv husen FÖRBRUKAR mer energi.
Men hur är det möjligt?? Kan du förklara för en oinitierad. Det verkar helt ologiskt.

Kom att tänka på en sak från ett program i somras med Isabella Rosselini som invjuade en amerikan som sysslade med teknik
mm . Han har bla utvecklat den här tvåhjulingen ( Segwick eller nå't sådant heter den väl?), med två hjul bredvid varandra som rör på sig genom att man lutar sig fram eller bak. Det var också vara en person som verkade ha mycket erfarenheter av att lösa allehanda tekniska problem som att rena vatten, utvinna el ur tex koskit mm Han hävdade att problemet var oftast inte att hitta de tekniska lösningarna utan det var att få människor att ändra attityd. Samma sak tycker jag går att utläsa av det jag har sett av diskussionerna i Tällberg. Det är väldigt tänkvärt och ngt jag tycker mig se exempel på även på många andra ställen.

Vad jag inte förstår med denna tystnad är jag inte begriper hur kan man ha missat att ju mer man diskuterar ett ämne och ju fler man diskuterar det med desto mer får man veta, desto mer förstår man genom att man har tagit del av andras erfarenhet,andras infallsvinklar. Nästan alltid är det något man lär sig av diskussionen vare sig den andre har fel eller rätt. Alltid är det något man har missat eller inte förstått.

Varför är vi så rädda för att ha fel. Det är ju nästan den bästa utgångspunkter för att lära sig något. Varför är den ¨farligare¨ än när man inte vet. Fast å andra sidan verkar den farlig också.

Med detta sagt önskar jag bara att jag själv kunde lära mig det också. Det är ju så j...a lätt att säga men ofta
väldigt svårt att göra.

Tack för ett långt svar. Godbostad.org drogs igång för att skapa en plattform där arkitekter (men alla är välkomna) kan diskutera bostäder och allt som hör där till. Men hur diskuterar man med en knäpptyst yrkeskår? Bara ett fåtal svenska arkitekter har modet och kapaciteten att uttrycka sig i ord och det är en begränsning för hela kåren. De fåtal arkitekter som kan formulera sig i ord är för rädda för att stöta sig med någon för att ens våga skriva en kommentar till en artikel. Övriga arkitekter har antigen resignerat eller är utbrända. Ytterligare en belastning är att svenskar är ett av de folkslag som klagar minst, jämfört med övriga européer. Symptomatiskt nog har vi arkitekter i Sverige knappt något ansvar alls i byggprocessen jämfört med våra högljuda kollegor från andra länder. För mig är det helt logiskt.

Martin, jag hoppas att det händer något. Det är därför GOD BOSTAD finns. Men jag är rädd att vi arkitekter ännu en gång lämnar över ansvaret för hur våra framtida bostäder och städer ska utformas till politiker och myndigheter. Det har hänt förut.

För att fortsätta vår diskussion... Svensk forskning visar att ett passivhus släpper ut mer energi än en vanlig villa från sjuttiotalet som är uppvärmt med olja (Anna Joelsson). Hur många arkitekter vet det? Att passivhus förbrukar lite energi är faktiskt en myt... Jag håller dock med dig i det mesta av det du skriver.

Hej Lars,
roligt att du tog dig tid att ta till dig vad jag skrivit MEN jag tycker att du missar poängen.

Först en mer personlig reflektion. Jag tyckte det var skönt att höra en Amerikan som inte gjorde
så himla stort väsen av vad han sa. Jag menar då att han inte slog sig för bröstet och talade om
hur bra han var utan mer lät siffror och fakta tala.

Vidare. Huruvida han låter si eller så spelar i den viktigare frågan om minskade utsläpp ingen som helst
roll. Poängen med vad han säger tycker jag är att han låter oss veta, och ger oss flera exempel på något
som sällan eller aldrig kommer fram i media nämligen att det faktiskt kan vara väldigt lönande att dra
ner på sin energiförbrukning både för små och stora företag. Dessutom att det finns människor som har
mångårig framgångsrik erfarenhet av detta i både stor och liten skala. Detta måste ju vara jätteviktigt
att få ut till fler människor och till våra politiker.
Det är mycket lättare att kritisera än att berömma.
Jag tycker att detta är just en sådan person som man borde lyfta fram istället för att avfärda med ord
om hur han låter. ¨It's all in the eye of the beholder¨ Överhuvud taget borde de diskussion som förs i
Tällberg lyftas fram mycket mer i media än som görs.

Vad gäller hans eget hus så missar du åter igen poängen, tycker jag. Det han säger är ju att redan med 1983 års
teknik förbrukade hans hus mycket mindre energi än många hus som byggs idag.
Dvs med den kunskap som du presenterar TILLSAMMANS med tex den teknik och de erfarenheter som personer som han har så borde vi kunna åstadkomma mycket mer i vår strävan till ett mer ¨jordklots vänligt¨användade av våra naturresurser än
vad som görs.

Jag skulle också med kraft vilja understryka hur olyckligt jag tror att det är att så lätt avfärda eventuella framgångar
som gjorts i Borneo bara för att du känner igen tongångarna och att du råkar uppfatta dem som en missionär som predikar.
Historien är full av människor som börjat väldigt ensamma med att predika en ide som avfärdats både hos hög och låg
och som sedan framstått som en själklarhet. Se på Martin Luther King, se på mannen som ¨uppfann¨micro lånen, var det i Indien. På åttiotalet kommer jag i alla fall ihåg debatten gick i vågor om hur jorden blev kallare och hur vi var påväg
mot en ny istid. Jag det är farligt att för mycket lita på dessa undersökningar som görs och mer förlita oss på människor som faktiskt kan visa på konkreta resultat och använda oss av och utveckla de de erfarenheter de gjort. Det måste som jag ser det vara ett mycket bättre sätt att gå tillväga än att avfärda någons erfarenheter bara för att de inte stämmer med de
undersökningar som gjorts av någon byråkrat. Undersökningar som nästa vecka kanske visar sig vara helt åt helvete.
Ta tex frågan om krypgrunder där man för kanske 20 år sedan sa att de inte var bra utan man skulle ventilera bort den luft som stod tämligen stilla, Jag var en av många som då på min byggmästares inrådan satte ventiler ca 40 cm från varje hörna. Nu hade jag tur som inte råkade illa ut men många hade inte samma tur utan detta ¨ingrepp¨i ett hus som kanske står i många årtionden plötsligt ruttnade underifrån. Numera vet vi att det inte är så enkelt.

Sedan frågar jag mig om det verkligen är själva passiv huset som släpper ut mer energi än fjärrvärmehuset. Båda typerna
av hus använder sig väl av värmeväxlare som värmer upp luften som släpps in och om tekniken där är densamma så kan väl det ena huset inte släppa ut mer än det andra. Låter konstigt??

Sedan vad gäller bilar vore det, tycker jag, bättre ju fler bilar vi kan få in i garage, förbjud all parkering på mer än en halvtimme på gatan och gör garage parkering billigare. Rita och bygg inga parkeringshus över ovan mark, jag har ännu inte sett något snyggt,vackert parkeringshus. Nej ner undermarken med dem.

Nej nu orkar jag inte skriva mer. Skönt kanske ni säger.

Vänligen Martin

Hej Martin!

Kul att du hittat hit! Tack för dina kommentarer. Jag har kollat på båda dina länkar. Här är mina synpunkter.

Den första länken där Amory Lovins talade var intressant. På honom lät det som om USA var på väg att bli bäst i världen på att minska sina koldioxidutsläpp. Alla amerikanska företag verkar göra enorma framsteg samtidigt som de sparar miljarder med dollar. Idag vet vi att Amerikas invånare släpper ut mest koldioxid per person i hela världen så de har en mycket lång väg att vandra. Att lämna över ansvaret till företagen känns vanskligt... När han berättade hur amerikanerna räddade djungel i Borneo åt naturfolken så kändes tongångarna bekanta, lite som en missionär som predikar.

Amory Lovins talade om energibesparingar och hänvisade till sitt passivhus från 1983. Jag vill gärna att det ska vara så enkelt att en minskning av användandet av energi leder till minskade utsläpp av koldioxid. Tyvärr visar Svensk forskning på att när man värmer upp bostäder med låga mängder energi i form av el så släpper man ändå ut större mängder koldioxid än om man värmt upp ett sämre isolerat hus med högre mängd energi, i form av fjärrvärme. Alltså, att minska energianvändningen i bostäder, som till exempel i ett passivhus, kan leda till det paradoxala att man släpper ut mer koldioxid. Om man studerar primärenergi så släpper passivhus ut mer energi än fjärrvärmehuset. Det är alltså inte så enkelt att bara abstrakt tala om energi. Det viktiga att komma ihåg är att valet av energikälla är mångdubbelt viktigare än energibesparingen i sig. Det här har många väldigt svårt att greppa.

Ett fåtal forskare och byggherrar har greppat sambandet mellan valet av energikälla och bostäder. En av de mest kunniga i Sverige idag anser jag vara Johnny Kellner som är Miljö och teknikchef Veidekke Entreprenad AB. Jag planerar att lyfta fram honom på godbostad i en kommande artikel, men jag kan tipsa dig om han Blogg. Han är rätt teknisk och det skrämmer bort många läsare.

http://www.tellhus.se/tellhus/Johnnys-Blogg/

Ang. bilar.
Hör och häpna jag har själv en bil. Dock cyklar jag till jobbet varje dag och använder bilen så lite det går. Det är svårt att klara sig utan bil i Stockholm, tyvärr. Bilismen står för en stor del av våra koldioxidutsläpp och dessutom ökar den. Det är fantastiskt om det kommer en bil som inte släpper ut koldioxid, men var är den? Vi måste ställa krav på bilen idag! Sätt gränser för vad den får släppa ut. Sätt gränser för hur mycket den får bullra. Sätt gränser för hur mycket partiklar den får riva upp. Dessa bilar ritar jag gärna parkeringsgarage åt.

En sak håller jag fullkomligt med dig om och det är att vi måste göra något nu åt koldioxidutsläppen.

Vi hörs, och fortsätt tipsa GOD BOSTAD.

/Lars

Här är en länk till Hondas nya bil: http://automobiles.honda.com/fcx-clarity/

Planera för så hur mycket parkering som helst men byt ut bilarna!!

Nu får det vara slutskrivet för mig idag.

Ytterligare en tanke.
Såg just ¨Top Gear¨ som visade en Honda som än så länge bara säljs i Kalifornien men som drivs på komprimerad väte. Den gör 0-100 på under 9 sekunder, kan köra 45 mil på
en tank. Det tar 3-4 minuter att tanka den och det enda som kommer ur tanken är vatten. Dessutom tar inte vätet slut som bensinen.
OM man dessutom bygger bilar som Armery Lovins beskriver av ett material som är flera flera gånger starkare än stål och väger en bråkdel och dessutom är billigare att bygga med så har vi kommit en bra bit på vägen. Eller hur?
Mycket längre än vad jag tror man kan komma genom att försöka minska antalet bilar och minska hur mycket vi kör.

Hej Lars och ni andra,

I diskussionen om bilar eller inte bilar och deras utsläpp och detta kontra bostäders energi förbrukning så har jag precis lyssnat på ett föredrag från Tällberg Forum: Inför Köpenhamn.
Talaren heter Amory Lovins, han har tex erhållit The Right Livelihood Reward vilket enligt vissa kan jämföras med Nobelpriset.
Så till saken. Amory berättar bla om sitt energi effektiva hus, hur man kan minska energiförbrukningen otroligt mycket bla genom något han kallar Integrated Design.
Ni kanske får leta lite men hans föreläsning finns här:

http://svtplay.se/v/1699417/24_direkt/tallberg_forum__infor_kopenhamn?cb...

Jag kan varmt rekommendera alla som är intresserade av vårt jordklot, vår miljö och arkitektur mm att lyssna bla för att hans erfarenheter kanske kan göra delar av diskussionen om dessa och liknande ämnen överflödig.
Kunskapen och erfarenheten finns redan på många så områden att många diskussioner blir bara ett slöseri med tid. Tid som vi kunde ägna till att ta till oss kunskapen, diskutera hur den kan användas och börja implementera den istället för att snacka om så mycket annat.
Därmed inte sagt att diskussionen HÄR är överflödig men bara att ni kanske kan lära er en massa precis som jag av vad han berättar och kanske ännu mer än vad jag har kunnat ta till mig.

Bara så att ingen missförstår mig så menar jag inte att ni har mer att lära er än jag pga av att jag kan mer utan pga av att jag har en rätt begränsad förmåga att ta till mig information och har mindre erfarenhet av att både bygga, rita och projektera hus.

Martin Jacobsson
Bachelor of Architecture
Pratt Institute

Även hälsan talar mot ymnig parkering. Åttio procent av befolkningen över 30 år är otillräckligt fysiskt aktiva varav 15-30 procent är helt fysiskt inaktiva. Hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten, och det tar 15-20 minuter att cykla. Källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150.
"Inte bilen under milen"
http://www.vt.se/debatt/fritt/artikel.aspx?articleid=3866573

Cykla mera! Cykling gör dig rik och vacker.

Tack för kommentar.

Varför väljer ingen att forska kring bilens baksida? Är det någon som vet? Det du efterlyser tycker jag verkar spännande.

Nu när vi vet att bilen/lastbilen släpper ut stora mängder CO2 så borde vi väl ändå försöka begränsa de här utsläppen och hitta alternativa livsstilar. Tycker jag.

Ja, det är för mycket parkeringsplatser per bostad. Men problemet är också...eller kanske snarare problemet är främst att det krävs bil för ett smidigt liv i på tok för många av våra nybyggda bostäder, vare sig det är villaförorter eller flerfamiljshus. Och att de nya bostadsområdena verkar sakna förutsättningar för att någon gång i framtiden kunna ha stadsliv den dagen förorten får såpass befolkning att den skulle kunna bli en stadsdel, dvs saknar stråk och förutsättningar för lokaler kopplade till stråken.

Krävs bilen för smidigt liv, så kommer ju p-platserna som ett brev på posten.

Men stort tack för att du tydliggör ytterligare aspekter på varför p-plater inte är så gemytliga och trevliga som de verkar.

Och en undersökning/beräkning som jag själv skulle vilja se (och som jag kanske själv kommer försöka sätta ihop en vacker dag) är hur mycket asfaltererad väg en p-plats egentligen kräver, dvs hur mycket asfalt per bil har vi egentligen...varje p-plats innebär antagligen ökad belastning på vägnät och leder antagligen till utbyggda vägar som har mångdubbel yta mot själva p-platserna.

Tack för positiv respons!

Det kommer mer artiklar i ämnet bilen och bostadsområden så fortsätt bevaka godbostad.org

Lars

Det var en ren njutning att läsa detta inlägg. Ni hamnar direkt på länklistan hos YimbyGBG - excellent work!

Johannes
www.yimby.se/gbg

skriv ny kommentar

  • Webbadresser blir till länkar automatiskt.

Mer om formatering.

CAPTCHA
GOD BOSTAD undrar om du är mänsklig?
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.