Roger Jakobsson

Hemstad: 
Stockholm
Yrke: 
arkitekt
En godbostad för mig: 
Vertikal rymd, ett enkelt men alltför sällan använt sätt att upphöja rumsupplevelsen till sakral nivå, och samtidigt skapa rumsliga samband på höjden men ändå bibehålla funktionsavgränsningar. Ville bli stridsfartygskonstruktör i unga år men insåg att krig är hopplöst omodernt.