Miljöpartiet kräver att minst 8 av 10 ungdomsbostäder ska ha parkeringsplats

Runt Hamngatan vid Bällstaviken i Sundbyberg byggs bostäder av flera olika aktörer. Området ligger vackert beläget vid Bällstaån och precis som alla nya hus så byggs de energisnålt, ofta under BBRs krav på 110kwh/m2. 

Samtidigt beslutar Sundbybergs kommunpolitiker att trycka in så många parkeringsplatser som möjligt i husen. I Sundbyberg är det S, V och Mp som bestämmer och de tycker att det bör finnas minst 8 parkeringsplatser per 10 bostäder.

 
Sundbyberg. Kv. Hamnen markerat med rött.

 

 

I några av bostäderna kring Hamngatan planerar Riksbyggen att bygga ungdomsbostäder; små välplanerade bostäder till ett lågt pris. När jag läste protokollet för bygglovet till ungdomslägenheterna blev jag besviken.

Robert Ahl (MP) yrkar på att parkeringsnormen om minst 0,8 bilplatser per lägenhet ska gälla.
                     Stadsbyggnadsnämndens möte den 21 september, Sundbyberg Stad, för Kv. Franstorp 2

 

Mp, S och V ger bygglov med villkoret att man bygger minst 0,8 parkeringsplatser per ungdomslägenhet. Ni undrar kanske varför detta gör mig besviken?

Området kring Hamngatan har mycket gott om kollektivtrafik, är det då rimligt att räkna med att 8 av 10 personer under 25 år har bil? Är det rimligt att föreställa sig att 8 av 10 har körkort? Är det rimligt att ens 8 av 10 vill ha en bil?

Min erfarenhet är snarare att många yngre känner ett stort miljöansvar och väljer att cykla eller åka kommunalt, att de medvetet väljer bort bilen. Sundbyberg Stad har en väl utbyggd kollektivtrafik, ungdomsbostäderna ligger nära både tunnelbana och pendeltågstation, här kan man leva enkelt utan bil, ändå uppmuntras de av miljöpartiet att köpa bil.

Riksbyggen försöker bygga ungdomsbostäderna så billigt som möjligt, fast med bibehållen hög standard, för att erbjuda små välplanerade lägenheter kring 45-55m2. När de då tvingas av kommunpolitiker att bygga stora parkeringsgarage under huset blir lägenheterna betydligt dyrare. Det går åt ca. 30m2 för en bil i ett garage och kostar runt 300,000kr att bygga. Med ett parkeringstal på 0,8 så får varje bostadsköpare, oavsett om de har bil eller ej,  betala 250,000 kr för en garageyta lika stor som halva bostaden. En kostnad som läggs direkt på priset på lägenheten.

Kv. Sjöbodarna. Ungdomsbostäder från Riksbyggen i Sundbyberg. Arkitekt: MAP Stockholm.

 

Nästa fråga är hur miljövänliga bostäderna blir med ett högt parkeringstal?

Ungdomsbostäderna har tjocka ytterväggar fyllda med mineralull, fönster med mycket bra u-värden, frånluften återvinns, bostäderna värms upp med fjärrvärme. Riksbyggen har gjort allt i sin makt för att bygga klimatsmart. En lägenhet genererar låga mängder koldioxid för uppvärmning, runt 300 kg. Jämför det med bilen i garaget som släpper ut 3000 kg koldioxid, tio gånger mer. Det höga parkeringstalet raserar effektivt de klimatsmarta föresatser Riksbyggen haft.

Tänk er att man byggt ungdomsbostäderna med ett 0-parkeringstal. Då hade varje lägenhet släppt ut 300kg koldioxid, men om nu garaget under ungdomsbostäderna fylls med bilar så släpper varje lägenhet ut 3000kg koldioxid, tio gånger mer.

Många väntar med spänning på mötet i Köpenhamn och andra toppmöten. Där ska alla miljöproblem redas ut. Där ska begränsningar av koldioxidutsläpp regleras. Jag är besviken på de stora ledarna, att de inte kan komma överens, men hur är det med de små ledarna? Om miljöpartiet i Sundbyberg vill att 8 av 10 unga människor ska ha bil så spelar det kanske ingen roll vad Barack Obama bestämmer. Kanske har vi ett större problem på en lokal nivå än på en global nivå? Vi vet att transporter står för en mycket stor del av koldioxidutsläppen, ändå fortsätter vi att bygga massor av parkeringsplatser som om inget hade hänt.

Jag har på nära håll varit med i flera stora bostadsprojekt och sett samma mönster om och om igen. Byggherre, arkitekt och stadsbyggare vill ha färre parkeringsplatser - medan kommunalpolitiker vill ha fler. På senaste projekteringsmötet var besvikelsen stor för att politiker krävde ett så högt parkeringstal, ett förslag togs upp om inte byggherrar borde gå samman för att föra fram sina åsikter i parkeringsfrågan. Tänk om SKANSKA , NCC, JM, Riksbyggen, HSB m.fl. gick samman och framförde sina åsikter kring de orimligt höga parkeringstalen?

Finns det brist på parkeringsplatser i nya bostadsområden? Södermalmsnytt (nr 48/2009) kartlade antalet lediga parkeringsplatser i Sjöstaden och hittade 400 parkeringsplatser lediga - bara i parkeringsgaragen. Och visst är det på samma sätt längs Hamngatan i Sundbyberg. Mitt emot de planerade ungdomsbostäderna ligger ett nyproducerat bostadhus med ett stort parkeringsgarage - som står halvtomt.

 

Kv. Hamnen, Sundbyberg, mitt emot ungdomsbostäderna. Här finns gott om parkeringsplatser.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

kommentarer

Bra artikel, är egentligen helt sjukt att vi fortfarande har något som ens heter "parkeringsnorm", trodde vi hade kommit längre än så. Givetvis ska folk få åka bil, men dem ska också betala för det. Känns väldigt konstigt att något som är skadligt inte betalas av endast nyttjaren.

Tack för länkning.

Jag tror inte vi är redo att avreglera bilismen och marknadsanpassa den... ännu. Hade hoppats att marknadsliberala krafter kunde träda in här och stötta mig i frågan.

Hoppas ändå på sikt att vi får en avreglering.

Hej!
Har nyligen upptäckt denna engagerande hemsida/nättidning. Och länkat till den på min länksida.

Jag är också för miljövänligt planering och byggande - men inte helt säker vilken "metod" som ger bäst effekt. Det finns alltid ett perspketiv som aldrig kan bortses ifrån:
beteendeperspektivet.

Jag är inte säker på att dra in på antal parkeringsplatser är rätt lösning så länge folk väljer att använda bil. Brist på parkeringsplatser i stan medför t ex bara att bilföraran cirkulerar runt eller står på tomgång i väntan på en ledig plats. Miljövänligt? Sen vet jag inte varför studenter inte skall ha samma rätt till p-plats som alla andra...

Men kanske är det rätt att begränsa P-möjligheterna för att få folk att ändra beteende? Om det funkar? Det är hursomhelst bra att lyfta och lufta frågan! Personligen tror jag inte det är så enkelt som att bara skära ner på p-platserna, men det kanske funkar på lång sikt?

Martin:

Dialog..? För du själv dialog då? Tycker du själv inte - utifrån att du godtar Lars Backhans siffror, vilket du verkar göra då du inte motsätter dig dem - att det verkar orimligt att dem utan bil skall betala några hundratusen kronor för en parkeringsplats med en yta lika stor som lägenheten självt och ytstandard som kraftigt skiljer sig från lägenhetens?

Det handlar inte om att vinna eller förlora, utan kanske om att kompromissa. Och just parkeringsnorm om 0,8 parkeringsplatser per lägenhet som är det Lars främst vänder sig emot och sedan underbygger med argument. Är inte det en norm som borde kunna justeras ner?
Ja eller Nej, vad tycker Du själv?

Om jag utgår från vad du faktiskt skrtiver i ditt första inlägg:

Tycker du att det är rimligt att bygga en massa byggnadsyta som skall stå oanvänd och kosta pengar både i byggandeskede och förvaltningsskede för att det kommer miljövänliga bilar i någon framtid? Ja eller Nej, Martin?

Är det inte då betydligt effektivare eller mera vettigt att just lämna plats för att bygga detta parkeringshus när det väl behövs ?

Martin:

Dialog..? För du själv dialog då? Tycker du själv inte - utifrån att du godtar Lars Backhans siffror, vilket du verkar göra då du inte motsätter dig dem - att det verkar orimligt att dem utan bil skall betala några hundratusen kronor för en parkeringsplats med en yta lika stor som lägenheten självt och ytstandard som kraftigt skiljer sig från lägenhetens?

Det handlar inte om att vinna eller förlora, utan kanske om att kompromissa. Och just parkeringsnorm om 0,8 parkeringsplatser per lägenhet som är det Lars främst vänder sig emot och sedan underbygger med argument. Är inte det en norm som borde kunna justeras ner?
Ja eller Nej, vad tycker Du själv?

Om jag utgår från vad du faktiskt skrtiver i ditt första inlägg:

Tycker du att det är rimligt att bygga en massa byggnadsyta som skall stå oanvänd och kosta pengar både i byggandeskede och förvaltningsskede för att det kommer miljövänliga bilar i någon framtid? Ja eller Nej, Martin?

Är det inte då betydligt effektivare eller mera vettigt att just lämna plats för att bygga detta parkeringshus när det väl behövs ?

Jadu Lars, du är ju inte rädd för att skriva vad du tycker!!

Mycket av ditt fakta rablande och siffer rablande finns det mycket som är värt att ta i beaktande, vända,vrida på
och utveckla.

MEN tanken med din hemsida var ju att du saknade dialog. För att det skall bli ngn dialog är det väl det minsta
man kan begära att ens argument blir bemötta och att det inte istället för bemötande argument staplas nya tveksamma
argument och klyschor på en redan vacklande grund, som om det skulle hjälpa.

Jag ger upp!
Du vinner!

Tack för mig, Martin

Tack för svaret Martin. Jag för inget korståg mot bilar, däremot ifrågasätter jag den reglering av bilar som finns i våra städer och i våra nya bostadsområden. Varför inte låta marknadskrafterna styra? Eller sunda förnuftet?

Bilen är jättebra på många sätt, men det kostar att bygga garage och infrastruktur, är det till exempel vettigt att ungdomar utan bil ska behöva betala flera hundra tusen för en garageplats trots att de inte har bil, eller vill ha en bil?

Lars,

jag är definitivt för att vi skall bygga mer ¨grön arkitektur¨och att vi skall ta bättre vara på vårt jordklot på alla sätt vi kan men jag tycker du mfl behöver besinna dig i ert korståg mot tex bilar.

Att hävda att någon uppmuntras att skaffa bil bara för att man bygger garage tycker jag är ngt absurt. Vi vet inte hur vår framtid ser ut men det är inte helt orimligt att tro att någon form av bil även kommer att finnas i framtiden och att den då kommer att vara betydligt mer miljövänlig. Vidare vet vi inte vem som kommer att bo i husen längre fram i tiden. Många hus står ju kvar efter flera hundra år. Om vi då antar att någon from av bilar kommer att finnas så skulle i alla fall jag vilja att de kunde förvaras/parkeras någon annan stans än på våra gator och torg. Att i efterhand bygga garage kan bli väldigt kostsamt så att utnyttja tillfället att vid varje husbygge passa på att bygga garage tycker jag är att tänka miljömässigt i ett längre perspektiv. Dessutom är det betydligt lättare att om man har bil välja att cykla eller att utnyttja lokaltrafikens möjligheter om man truggt kan förvara sin bil i ett garage. Dessutom slipper man då köra runt i en evighet för att hitta en parkeringsplats och sedan behöva flytta den med gämna mellanrum pga av lokala parkerings bestämmelser.

Bifogar en artikel som stod i SDS igår som, speciellt med tanke på din förra rubrik på din artikel¨Vem kan man lita på?¨, kan vara värd att beakta !!!!!!

"Dags att syna forskarbluffen"

Publicerad 1 december 2009 0.05 | Uppdaterad 1 december 2009 0.05

Kopior av mejl från ett ansett klimatforskningsinstitut i Storbritannien avslöjar att data manipulerats för att blåsa upp klimathotet. Efter skandalen, Climategate kallad, kommer ett forskarförhör att hållas inom Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, för att gå till botten med misstankarna, skriver Lars Bern, ledamot av IVA och medförfattare till boken Chill-out – sanningen om klimatbubblan.

Hur ofta den senaste tiden har vi inte hört från politiker som Anders Wijkman (KD) att det är mycket värre med klimatet än vi trodde, och att vi snart når en tipping point då det är för sent att göra något?

Sådana påståenden är dock våldsamt överdrivna. En analys av Al Gores kända propagandafilm avslöjar ren desinformation. FN förutsäger nya värmerekord år efter år trots att det blivit kallare det senaste decenniet. Mätningar i atmosfären visar dålig överensstämmelse med FN:s datormodeller, som således inte borde tillmätas något prognosvärde.

För ett år sedan skrev jag i Svenska Dagbladet att FN:s forskare döljer fakta och manipulerar data. Nu finns bevis för att detta var riktigt. Genom ett omfattande avslöjande, kallat Climategate i världens medier, från klimatforskningsenheten vid universitetet i East Anglia har vi fått bevis för att FN:s klimatforskare:

* utövar påtryckningar på vetenskapliga tidskrifter för att hindra forskare med en annan övertygelse att föra ut sin uppfattning.

* systematiskt manipulerar temperaturdata för att överdriva uppvärmningen.

* vägrar lämna ut de data som man utgår ifrån.

* använder datormodeller med en i förväg programmerad katastrofutveckling av jordens klimat.

Statsministerns vetenskaplige rådgivare i klimatfrågor, Erland Källén, påstår att FN:s modeller utgår från naturveteskapliga grundlagar. Avslöjandena visar att detta inte är sanning.

FN-forskarnas sätt att hantera data och prognoser är ett allvarligt brott mot vetenskaplig etik och metodik. Normalt underkänns vetenskapliga påståenden där data inte redovisas öppet. Kungliga vetenskapsakademien, där Källén är ledamot, har anledning att idag ångra sitt uttalade stöd till FN:s klimatforskare.

Efter krav från ledamöter i Ingenjörsvetenskapsakademin har vi beslutat att snarast arrangera ett forskarförhör inom akademin i syfte att gå till botten med alla misstankar mot FN:s klimatforskare och att ge andra en chans att komma till tals.

Nästan alla politiker tycks beredda att ställa om samhället baserat på FN:s bedrägliga underlag. Medborgarna runt om i världen verkar dock inte gå på FN:s pseudovetenskap. Förklaringen är det snabbt växande fria åsiktsutbytet på internet.

Den allvarliga korruption av den vetenskapliga världen som lagts i dagen kan inte skyllas på vetenskapssamhället. Orsaken är det sätt som forskning numera finansieras.

Forna tiders oavsättliga och oberoende forskare finns inte längre. Dagens forskning inom viktiga områden som miljö, livsmedel och medicin slussas numera via organ som styrs av politiska och ekonomiska intressen. Klimatforskningsenheten vid universitetet i East Anglia och FN:s klimatpanel, IPCC, startades på initiativ av bland andra Storbritanniens dåvarande premiärminister Margaret Thatcher, i syfte att komma åt kolarbetarfacket och att motivera en utbyggd kärnkraft.

Det är ingen slump att det rasar flera debatter om förtroendet för vetenskapen. Forskare är inte mer än människor och man biter inte den hand som föder en.

LARS BERN

skriv ny kommentar

  • Webbadresser blir till länkar automatiskt.

Mer om formatering.

CAPTCHA
GOD BOSTAD undrar om du är mänsklig?
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.