Bostadskvalité och nytänkande: arkitektens roll

Hur påverkar arkitekternas roll i projektering och i byggprocessen den slutliga kvalitén på våra hus, på våra bostäder? Kan arkitekter bidra med nytänkande, innovation?

Arkitekter har idag främst en ”design” roll. Ekonomi, teknik, samhällsplanering är inget vi prioriterar. Varken i arkitektskolan eller i yrkeslivet är sådana avgörande ämnen högst på listan. I det flesta fall vet man inte hur en byggarbetsplats fungerar. Att arkitekten har enbart en konsult-roll (i andra länder är ofta arkitekter även projektledare och byggledare) har gjort att man har blivit instängt i en liten nisch, där man inte längre kan öva den kompetens som krävs för att nämnvärd påverka byggprocessen, kvalitetet, nya lösningar och slutligen våra städer, samhället.

Med detta inlägg vill jag inleda en serie artiklar som berättar och utforskar hur arkitekter arbetar i andra länder, vilken roll de har i den inledande faser, under projektering och i byggprocessen, samt vilket ansvar, och vilka skillnader det är mot Sverige. Artiklar som berättar om arkitektens roll i Italien, Spanien, Schweiz, England, Usa och Tyskland står på tur.

Sveriges Arkitekter uppmanar med jämna mellanrum arkitekter att ”ta större ansvar”, antingen genom att ta rollen som projektledare, eller genom att arkitekten blir beställare och /eller byggare av sitt eget projekt, i en onaturlig expansion av vårt yrke. Vad säjs om att bli ”bara” mera arkitekter, att kunna ha mera inflytande och att följa projektet under hela resan tills det är färdigbyggt? Jag hoppas verkligen att ”den nya arkitekturpolitik” som Sveriges Arkitekter har lanserat i Arkitekten n. 01/2009 och som kommer att offentligöras nästa höst ska föra oss närmare andra europeiska länder, där arkitekten har större ansvar och en mer central roll.

 

 

 

 

 

 

kommentarer

skriv ny kommentar

  • Webbadresser blir till länkar automatiskt.

Mer om formatering.

CAPTCHA
GOD BOSTAD undrar om du är mänsklig?
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.