Bostadsbyggande i Schweiz och i Sverige

Jag har i yrket gjort två Schweizresor denna höst, i början av september och november. I båda fallen var syftet studier av lågenergihus men de samlade intrycken sträcker sig långt därutöver. Schweiz är ett litet men oerhört framgångsrikt land, och enligt alla bedömningar ett av världens rikaste. Sett till BNP per capita, och andra ekonomiska riktvärden, är Sverige trots allt inte långt efter. Dömer man däremot av de båda ländernas aktuella byggnadskulturer skulle man tro att skillnaderna var betydligt större.

 

Foto:  Louise Rangmark.
Hegianwandweg Housing, hyresbostäder Zürich. EM2N Architekten

 

Medan Sverige idag står för ett långt drivet funktionsbyggande d.v.s., inte funktionalism, utan enklaste möjliga uppfyllan av myndighetskrav och kontrollerbara värden som luftflöden, innetemperaturer och brukbarhet, bygger schweizarna både innovativt och anpassat till platsen, med hög precision och materialmässig kvalitet som ger omedelbara upplevelser och långsiktigt ekonomiskt värde. Kvalitetsbegreppen (estetiska och förvaltningsmässiga) är oerhört viktiga och byggsektorns processer stöder och upprätthåller dem. Det handlar om ett byggande svenska arkitekter vill, men inte kan, uppnå.

 

Foto:  Louise Rangmark. Hegianwandweg Housing, hyresbostäder Zürich. EM2N Architekten

 

 

28/12 skriver arkitekten Gert Wingårdh och hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman på DN debatt, om möjligheten att bygga hyreshus till rimliga kostnader och med höga arkitektoniska ambitioner. De betonar samtidigt vikten av att husen blir både ekologiskt och estetiskt hållbara. Problemet inom det svenska byggandet tillskrivs dominansen av ett fåtal stora aktörer som orsakar höga kostnader och låg kvalitet.

 
Foto: Alessandro Lucca. Volta Zentrum, Hyresbostäder, Basel. Buchner & Bründler Architekten
 

 

Sedan femtiotalet har det schweiziska byggandet fortsatt utvecklas medan Sverige bytt en då erkänd tätposition mot en plats långt ner i kön. Det handlar inte om någon utebliven modernistisk vision, inte om ett särskilt utseende, utan om en byggnadskultur som skiljts från sitt samhällsansvar. Det är en byggnadskultur med låga ambitioner och kortsiktiga prioriteringar. Medan den svenska byggscenen fullständigt domineras av ett fåtal stora bygg- och fastighetsbolag leds den schweiziska processen av mindre beställare (en mångfald av företag, mindre kommuner, myndigheter, privata sammanslutningar som boendekooperativ) och arkitekter. Och det är uppenbarligen fler som gynnas av detta. Landets byggande uppmärksammas. De boende och kontorsanställda får fantastiskt gedigna hus. Detsamma gäller för offentliga byggnader och barnens daghem och skolor. Samtidigt har den småskaliga byggnadsindustrin kunnat upprätthålla och utveckla flexibilitet och hög precision i sin tillverkning.

Foto ovan: Alessandro Lucca. Volta Zentrum, Hyresbostäder, Basel. Buchner & Bründler Architekten

 

 

 
 Foto höger: Luise Ragnmark. Sonnenbergerstrasse Housing, Zürich, bostäder med ägande (som jag minns det). Graser Architects AG
 

Man kan inte säga att schweizarna bygger traditionellt. De bygger i högsta grad modernt. Med låglutande tak och utan taksprång, med släta fasader och stora fönster, konceptuella byggnader med dubbla fasadskal, skulpturala byggnader som överraskar besökaren. Men de har bevarat kvaliteter från ett hantverksmässigt byggande och sammanfört dem med den industriella produktionen. Allting ritas igenom, tillverkas och monteras med stor noggrannhet. Man ser otroliga fönsterstorlekar, fyra meter höga dörrar, exklusiva men beständiga material (Fasad av travertin! Fönster av brons!), och platsgjutna betongkonstruktioner som bara japanerna kan konkurrera med. Belysningen är oftast infälld. Installationerna går inte att hitta. Mestadels bygger man ännu småskaligt, på små tomter. Större kvarter är ovanliga. Terränganpassningen är en naturlig del i byggandet. Plansprängningen, som är så utbredd hos oss, är ovanlig där.

 

 

Foto höger: Andreas Svensson. Sonnenbergerstrasse Housing, Zürich. Graser Architects AG

 

 

 
 Foto:Rikard Hedin. Volta Zentrum, Hyresbostäder, Basel. Buchner & Bründler Architekten

 

Marknaden för lägenheter domineras av hyresrätter vilket får ett annat utfall än hos oss. Genom att bygga med hög kvalitet får man hus med bra beständighet. Beställare och arkitekter ritar för att husen skall förvaltas. Det skall vara lättskött och underhållsfritt. En utvärderingsmodell de använder sade att under de första hundra åren är produktionen 40 % och förvaltningen 60 % av den totala kostnaden. Detta styr till stor del vad man gör. Här faller billiga och osäkra fasadkonstruktioner som puts på isolerskivor bort. Konstruktioner som kräver återkommande utvärdering och renovering. Den typ av konstruktioner som så många av våra svenska bostadsrättsföreningar idag får ta över. För att ge husen ett värdigt ansikte mot omgivningen och hålla prisnivån uppe bygger man vackert. Det handlar inte om att ”satsa på design”, som våra byggherrar ibland syns skylta med.

 

 Foto: Andreas Svensson. Volta Zentrum, Hyresbostäder, Basel. Buchner & Bründler Architekten
 
 Foto: Alessandro Lucca. Volta Zentrum, Hyresbostäder, Basel. Buchner & Bründler Architekten

 

Foto: Andreas Svensson. Erlentor Housing Development, hyresbostäder arbetarklass, Basel. Morger + Dettli Architekten

 

 

Foto: Andreas Svensson. Erlentor Housing Development, hyresbostäder arbetarklass, Basel. Morger + Dettli Architekten

 

God design är en självklar del av byggandet. Materialkvaliteten och energieffektiviteten är det likaså. Det vi drömmer om och inte tror oss klara utför de. År efter år. Gång på gång. Schweiz är värt resan och för mer än de vackra bilderna.

 

kommentarer

Fin artikel! Ja det stämmer att det byggs mycket intressant här i Schweiz just nu.
Lagenergihus är helt inne nu och subventioneras.

Tack Ingemar. Jättefina bilder och bra analys.

skriv ny kommentar

  • Webbadresser blir till länkar automatiskt.

Mer om formatering.

CAPTCHA
GOD BOSTAD undrar om du är mänsklig?
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.