Alliansens reglerar in 60 miljoner kilo koldioxid i Stockholm varje år.

En svensk snittbil släpper ut 3000 kilo koldioxid per år. Alliansen vill se 20,000 nya bilar i Stockholm varje år. FOTO: Lars Backhans.
 

Vill du rösta klimatsmart i nästa kommunalval? GOD BOSTAD är partipolitiskt obundet och har granskat alliansens parkeringspolitik och jämfört den med miljöpartiets.

Att våra städer utformas av våra politiker står klart när man läser protokoll från exploateringsnämndens möten. Alliansen vill se en bil knuten till varje nyproducerad bostad i Stockholm, miljöpartiet är mer restriktiva och väljer att bara knyta en bil till tre bostäder. Med enkel matematik kan man räkna fram hur mycket koldioxid och hur många bilar de olika partierna vill se i Stockholm. Vi vet ju att Stockolm behöver bygga ca. 20,000 nya bostäder varje år och en svensk snittbil släpper ut 3 ton koldioxid per år.

Med alliansens parkeringstal på 1,0 får vi 20,000 nya bilar i Stockholm varje år och koldioxidutsläppen från bilarna ökar med 60,000 ton varje år. Om miljöpartiet får bestämma blir antalet bilar och utsläppen en tredjedel så stora.

Efter tio år har vi med alliansens politik fått 200,000 nya bilar som släpper ut ofantliga 600 miljoner kilo koldioxid per år, bara i Stockholm. Detta är alltså den ökning av koldioxid som skett på tio år, samtidigt släpper den befintliga bilparken i Stockholm ut mångdubbelt mer koldioxid.

I ett längre perspektiv blir utsläppen enorma. Efter tio år har vi med alliansens politik fått 200,000 nya bilar som släpper ut ofantliga 600 miljoner kilo koldioxid per år, bara i Stockholm. Detta är alltså den ökning av koldioxid som skett på tio år, samtidigt släpper den befintliga bilparken ut mångdubbelt mer koldioxid. Den här trenden måste brytas! Låt oss redan nu planera våra städer på ett klimatsmart sätt? Varför inte sluta reglera in bilar i våra bostadsområden? Kanske ska vi istället reglera in cykelbanor och cykelställ. Kanske finns det mer miljövänliga sätt att resa än att använda bilen, som till exempel spårbunden trafik?

Samtidigt som moderaterna reglerar in bilar i svenska storstäder så gör man tvärtom i andra större städer som New York, Köpenhamn och Amsterdam. Där satsar man på cykling och plockar bort parkeringsplatser. Där satsar man på spårbunden trafik. Vårt sätt att se på staden och stadsplanering ligger tio år efter i tiden.

I skriften Ett friare Stockholm beskriver alliansen hur de höjt parkeringstalet till 1,0. Men Moderaterna är ju generellt motståndare till varje form av reglering. Varför vill de reglera in bilar i våra städer? Vad ska regleras och vad ska skötas av marknadskrafterna? Varför är det okay att reglera in parkeringsplatser, medan det är fel att reglera bilars utsläpp av koldioxid? Bilindustrin ska reglera sina utsläpp själva, men bostadsmarknaden ska regleras. Resultatet blir att bostadsområde efter bostadsområde planeras klimatosmart.

Parkeringstalet - det tal som styr antalet parkeringsplatser per bostad - får bara ändras av politiker. Enda sättet att få kontroll över bilarna i staden är att göra parkeringstalet till en valfråga. Fråga din politiker vilket parkeringstal han eller hon vill se i din kommun.

Jag upplever att både arkitekter och byggherrar är intresserade av att minska antalet parkeringsplatser i många bostadsprojekt som pågår just nu, men hindras av politikernas parkeringstal. Vi måste hitta ett nytt klimatsmartare sätt att planera våra städer på.

 

Grafik: GOD BOSTAD.
Diagrammet utgår från att 20,000 nya bostäder byggs varje år och att varje bil släpper ut 3 ton CO2.

Mer läsning om parkeringstal och hur alliansen fyller Sjöstaden med bilar.
http://www.godbostad.org/artikel/alliansen-fyller-sj%C3%B6staden-med-bilar

kommentarer

skriv ny kommentar

  • Webbadresser blir till länkar automatiskt.

Mer om formatering.

CAPTCHA
GOD BOSTAD undrar om du är mänsklig?
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.